Πόρτο Ράφτη

Ηλεκτρολόγος Πόρτο Ράφτη

Το Πόρτο Ράφτη, είναι μια από τις περιοχές που γνώρισαν μεγάλη οικιστική ανάπτυξη και πολλοί κάτοικοι αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή, χτίζοντας πολυτελείς μονοκατοικίες.

Καθημερινά δεχόμαστε κλήσεις από πελάτες που γνωρίζουν πως οι ηλεκτρολόγοι μας ανταποκρίνονται άμεσα από οποιαδήποτε περιοχή και αν μας καλούν, ώστε να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Όσο επιβαρυμένο και αν είναι το πρόγραμμα των εξειδικευμένων μας ηλεκτρολόγων, έχοντας τον πιο εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, ανταποκρίνονται σε κάθε κλήση που σχετίζεται με:

  • τη μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • την έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ
  • τη συντήρηση κλιματιστικών
  • τις επισκευές ηλεκτρικών συσκευών